De Ammoniet

De AmmonietEen ammoniet lijkt wel een soort superzeeslak, maar Ammonieten zijn familieleden van de inktvissen. Dat is te zien aan overgebleven resten die grote gelijkenis vertonen met recente inktvissen. Sommigen bezaten wel 30 vang armen met haakjes.

Dit exemplaar is ongeveer 180 miljoen jaar oud. Na zijn dood kwam de schelp op de bodem van de oceaan terecht. Hier werd het overstelpt en opgevuld met een dikke laag sediment zoals modder, zand, gruis of klei. De oorspronkelijke buitenste kalklaag is vergaan en door het proces van fossilisatie is het opvulmateriaal versteend.

Het diertje leefde zelf in de laatste de winding, ‘de woonkamer’. Achter de grote `woonkamer` zitten kleinere kamers die gevuld zijn met lucht. Met een speciaal daarvoor bestemde ader kon de ammoniet water in- en uitpompen en zodoende stijgen en dalen in het water. Net als een onderzeeboot. De groene draad die je ziet geven de tussenschotten van de luchtkamers aan. De `woonkamer` is te herkennen doordat hier de groene draad afwezig is. Als het dier te groot werd voor zijn ‘woonkamer’ maakte het een nieuwe kamer om in te wonen.Het grootste gevonden exemplaar ooit, is zo groot als een flink tractorwiel en te zien in het Natuurmuseum in Münster.