Boek 100 Jaar Natura Docet

Meester Bernink en zijn natuurhistorisch museum

In 2011, het jaar van het 100-jarig jubileum van de stichting van Natura Docet, werd door de Vereniging van Vrienden van Natura Docet, een prachtige uitgave geschonken aan het museum over de historie van Natura Docet. De inbreng van de familie Bernink hierbij, en vooral natuurlijk de bijzondere rol die Meester J.B. Bernink speelde, wordt hierin uitvoerig belicht . Dit rijkgeïllustreerde en prettig leesbare boek is geschreven door Willem Groothuis, woonachtig in Denekamp. Hij bestudeerde verschillende archieven, waaronder het huisarchief van Natura Docet en de bestanden van Heemkunde Denekamp, en deed onderzoek naar historisch materiaal in stad en land in Nederland. De uitgave Honderd Jaar Natura Docet – Meester Bernink en zijn natuur historisch museum is een aanrader voor iedereen die meer wil weten over het bijzondere tijdsgewricht waarin de stichting, opbouw en ontwikkeling van Natura Docet plaatsvond.

Het boek is verkrijgbaar in de museumwinkel van Natura Docet Wonderryck Twente maar ook digitaal te bestellen via de webshop van uitgever Walburg Pers.

In 2011 is ‘100 Jaar Natura Docet’ verkozen tot Overijssels Boek van het jaar in de categorie non-fictie. Een citaat uit het juryrapport:

De jury is van mening dat Willem Groothuis met zijn boek op uitmuntende en oorspronkelijke wijze een interessant stukje Overijsselse geschiedenis heeft beschreven dat het provinciale belang ontstijgt. ‘Een inspirerend, goed geschreven en welverdiend eerbetoon aan de man die uit het niets het eerste regionale natuur- historisch museum van Nederland oprichtte: ‘meester’ Bernink. Het is niet alleen een biografie van een bevlogen onderwijzer en natuurvorser, maar geeft ook een mooi tijdsbeeld van het vroege natuuronderzoek in Twente’, aldus de jury die eraan toevoegt dat het boek een ode is aan de schepping van Bernink: Natuurmuseum Natura Docet in Denekamp. ‘ Eén van de beter bewaarde geheimen dat met deze uitgave mogelijk ontsloten wordt voor een groot, landelijk, publiek.’

Mevrouw Hester Maij, gedeputeerde voor de Culturele Infrastructuur bij de Provincie Overijssel, reikte op 12 april tijdens een feestelijke bijeenkomst in het stadhuis in Deventer, de prijs uit aan de auteur Willem Groothuis.