ANBI

Natura Docet Wonderryck  Twente heeft sinds 2008 de ANBI-status. Dit wil zeggen dat het museum door de Belastingdienst is aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Giften aan Natura Docet zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

Stichting Natura Docet (ook wel Natura Docet Wonderryck Twente)
Oldenzaalsestraat 39
7591 GL Denekamp
0541 – 351 325

Doelomschrijving Stichting Natura Docet:
a) het in standhouden, beheren en exploiteren van het museum Natura Docet en een landschapscentrum
b) het informeren van bezoekers aan Noordoost-Twente over het landschap en natuur
c) het instandhouden, doen beheren en uitbreiden van het natuurreservaat ‘Het Molenven’ (het beheer van Het Molenven ligt momenteel bij Landschap Overijssel)

Het RSIN van Natura Docet is 002928310.

Op de pagina Missie, Doel en Resultaten  zijn de verschillende documenten zoals het beleidsplannen en jaarekeningen als download geplaatst.