Missie, doel en resultaten

Missie, doel en resultaten –  Natura Docet Wonderryck Twente

Missie
Natura Docet Wonderryck Twente is een plek van betovering. Een belevingsmuseum en landschapscentrum waar de bijzondere collectie van Meester Bernink naadloos overgaat in informatie over het landschap. Het laat de bezoeker zich verwonderen door met een andere blik naar de natuur te kijken. De bezoeker wordt verleid om mee te gaan in de unieke beleving van het Noordoostelijk deel van het Twense landschap.

• Doelstelling
De doelstellingen van Wonderryck Twente zijn gebaseerd op de bestaande kwaliteiten van de moederorganisaties zoals de natuurhistorische collectie van Natura Docet, de informatievoorziening van de VVV en het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. De doelstellingen voor Natura Docet Wonderryck Twente zijn als volgt geformuleerd:

  • het doen toenemen van het aantal bezoeken aan Noordoost Twente door (dag) toeristen uit de regio, de rest van Nederland en Duitsland aan te trekken.
  • het behouden en presenteren van de collectie van Meester Bernink, de grondlegger van Natura Docet, en het bundelen van de kennis en informatie over de unieke kenmerken van het Noordoost-Twentse landschap.
  • het versterken van de positie van het belevingsmuseum en landschapscentrum in Twente.
  • een culturele onderneming zijn met een gezonde exploitatie.
  • het verzorgen van (natuur)educatie en -informatie, vooral aan kinderen in de basisschoolleeftijd maar ook aan het algemeen publiek, is en blijft een wezenlijk onderdeel van de “core business” van Natura Docet Wonderryck Twente.
  • meer samenwerking generen tussen en met organisaties en instellingen die betrokken zijn bij het Nationaal landschap Noordoost-Twente.
  • Natura Docet Wonderryck Twente maakt onderdeel uit van culturele basis infrastructuur van de Provincie Overijssel en bouwt in die hoedanigheid in onderlinge samenwerking haar rol daar in uit.

 

Jaarverslag 2012 – Stichting Natura Docet
Jaarrekening 2012 – Stichting Natura Docet Denekamp

Jaarverslag 2013 – Natura Docet Wonderryck Twente
Jaarrekening 2013 – Natura Docet Wonderryck Twente

Jaarrekening 2014 – Natura Docet Wonderryck Twente

Jaarverslag 2015 – Natura Docet Wonderryck Twente
Jaarrekening 2015 – Natura Docet Wonderryck Twente

Jaarverslag 2016 – Natura Docet Wonderryck Twente
Jaarrekening 2016 – Natura Docet Wonderryck Twente

Jaarrekening 2017 – Natura Docet Wonderryck Twente

Jaarrekening 2018 – Natura Docet Wonderryck Twente

Jaarrekening 2019 – Natura Docet Wonderryck Twente

jaarrekening 2020 – Museum Natura Docet