Steenfabriek De Werklust, Losser

De Werklust geniet sinds 1999 bescherming als Rijksmonument. Het is dan ook een waardevol cultuurhistorisch complex omdat alle onderdelen nog aanwezig zijn. Van de kleigroeve tot de ringoven, met in het midden de circa 45 meter hoge schoorsteen, waaruit het uiteindelijke product, de unieke Ossesteen, te voorschijn kwam. Aanschouw met eigen ogen de historische productiemiddelen, het smalspoor, de vormloods met strengpers, de lange houten droogloodsen en de waardevolle ringoven.

Steenfabriek “de Werklust”
Smuddeweg 3
7581 PN Losser

T: o53-5361329
W: www.dewerklust.nl