Schoolbezoek

Natura Docet’ betekent letterlijk ‘de natuur onderwijst’. De hele traditie van het museum staat dan ook in het teken van onderwijs. Meester Bernink zelf, en later zijn dochter Heleen, hebben talloze kinderen en volwassenen les gegeven over de natuur. Nog steeds is educatie één van de kerntaken van het museum. Een schoolbezoek is meer dan alleen leerzaam; het is een beleving. Leerlingen, studenten en begeleiders maken kennis met de wonderen van de natuur en ervaren ook de unieke en bijzondere kanten van het Twentse landschap en de dierenwereld.

Voor het basis-, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en speciaal onderwijs zijn verschillende programma’s ontwikkeld. Elke les sluit aan op de belevingswereld en leergebieden* van de leerlingen en is verbonden met een zaal uit het museum of met het Nationaal Landschap Noordoost Twente.

*De lessen sluiten aan op de ‘Tussendoelen & leerlijnen’ (TULE) zoals die zijn ontwikkeld door SLO Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling in opdracht van de rijksoverheid

Inschrijven

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws voor scholen? Vul dan uw gegevens in.